Poziția MADRM cu referire la ședința Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională