A A A

Prevenirea pagubelor la cultura floarea-soarelui

Published on: J, 08/09/2018 - 11:47

Savanții I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp ”Selecția” în domeniul protecției plantelor, avertizează despre condițiile climatice ale anului 2018, care favorizează dezvoltarea unui spectru larg de agenți patogeni de natură etiologică diferită la floarea soarelui.

Pe parcursul lunii iulie, pe teritoriul țării s-a semnalat vreme caldă și izolat cu precipitaţii abundente. Temperatura medie a aerului a variat de la +21,8..până la +24,1ºС, fiind cu 0,8-2,6ºС mai ridicată, comparativ cu media multianuală, condiții semnalate o dată la 3 ani. Temperatura maximă a aerului a constituit +34ºС.

Cantitatea de precipitaţii căzute în ultima decadă a lunii iulie pe teritoriul țării şi oscilarea temperaturii de la moderat până la ridicat, au creat condiții prielnice pentru dezvoltarea bolilor infecțioase la culturile agricole, în special la floarea-soarelui.

În condițiile climatice cu temperaturi moderate și/sau ridicate ale aerului, umiditatea excesivă a solului și aerului, este obligatorie efectuarea monitorizării permanente a situației fitosanitare a suprafețelor cultivate cu floarea soarelui (cel puțin o dată la 2-3 zile), în scopul depistării apariției primelor simptome de atac cu putregai cenușiu (Botrytis cinerea), putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), pătarea brună șifrângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi), mană (Plasmopara helianti), altele.

 

Rezultatele cercetărilor anilor precedenți denotă că focarele de infecție apar și se dezvoltă preponderent:

-          pe terenurile joase și umede;

-          pe suprafețele însămânțate timpuriu (nerespectarea epocii de semănat);

-          pe suprafețele cu densitatea plantelor de peste 70-80 mii plante/ha (nerespectarea densități optime la hectar);

-          în cazul nerespectării rotației culturii în asolament (revenirea florii soarelui pe același teren mai devreme de 5-6 ani);

-          pe terenurile cu fertilizare neechilibrată;

-          pe câmpurile îmburuienate.

În cazul depistării focarelor de infecții cu putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregai cenușiu (Botrytis cinerea) se vor preleva probe de semințe pentru determinarea umidității și conținutului de ulei.

O posibilitate eficientă de localizare a focarelor de infecție în perioadă dată este desecarea plantelor utilizând produse de uz fitosanitar, omologate în acest scop și listate în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților permise pentru utilizare în Republica Moldova.

În aceste condiții, întru stabilirea termenilor de utilizare a desicanților, se va ține cont de următoarele:

-                în cazul în care frecvența atacului de putregai alb depășește 15-17 % se recomandă desecarea culturilor de floarea soarelui în faza coacerii fiziologice a semințelor, iar umiditatea acestora nu va depăși 42-45 la sută;

-                în cazul în care frecvența atacului de putregai alb este mai mică de 15 %, pentru fiecare 1% de frecvență a atacului se va lua în calcul ca umiditatea să fie mai mică respectiv cu 1%

(spre exemplu, la frecvența atacului de 5% și mai puțin, desecarea se va efectua când umiditatea semințelor va atinge 32-35 la sută).

La aplicarea lucrărilor de desecare se va ține cont de starea semănăturilor per ansamblu, inclusiv unde persistă diferite faze de dezvoltare a plantelor (unele în faza de înflorire, altele în faza de coacere fiziologică).

 

În cazul suprafeţelor cu plante dezvoltate neuniform (cca 25-30 la sută din plantele au răsărit cu 2-3 săptămâni mai târziu), producătorul poate efectua lucrările de desecare în perioada când nivelul umidităţii semințelor la aceste plante va atinge 45-47 la sută.