Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrelor contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole, modificarea și abrogarea HG

 


 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul anunță, începînd cu 15 februarie 2019, inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrelor 
contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

 

Scopul proiectului:În scopul executării Art. XVII  alin.(3) din Legea Nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea 
unor acte legislative, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a inițiat elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind pretabilitatea solurilor și calitatea apelor pentru irigație.

 

Impactul proiectului: Regulamentul stabileşte modul de ţinere a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri  agricole, încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusive.

 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern sus menționat, pot fi expediate până pe data de 15 martie 2019 în adresa persoanei responsabile: Angela Dogotari, Șef Serviciu de politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare, e-mail: angela.dogotari@madrm.gov.md; telefon de contact: 022-204-536 .