A A A

Procesul-verbal nr. 1 din 04 februarie 2020 al şedinţei Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de director al I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”