A A A

Procesul-verbal nr. 2 din 14 februarie 2020 al şedinţei Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere la Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”