Proiecte investiționale finanțate din surse externe

 


 

 

Domeniile de Intervenție:  

  1. Alimentare cu apă și canalizare (AAC)
  2. Eficiența energetică (EE)

 

Lista Proiectelor investiționale finanțate din surse externe

Nr.

d/o

 

Denumirea  proiectului

Domeniul de intervenție

Sursa de finanțare

Costul estimativ al proiectului, (Euro)

Regiunea de Dezvoltare

Localitatea solicitantă

(aplicant)

Informații detaliate: 

 (Studii de fezabilitate)

1.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia

AAC

UE

1 500 000

Nord

 

Primăria orașului Drochia

http://adrnord.md/public/files/studii/2016_WSS_FS_Drochia_FINAL_RO.pdf

2.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți din raionul Rîșcani

AAC

UE

3 500 000

Nord

Consiliul Raional Rîșcani

http://adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=475

3.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul Călugăr)

AAC

UE

1 682 000

Nord

 

Primăria or. Fălești

http://adrnord.md/public/files/studii/2016_WSS_FS_Falesti_FINAL_RO.pdf

4.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț

AAC

UE

2 640 908

Nord

Primăria mun. Edineț

http://adrnord.md/public/files/studii/2016_WSS_FS_Edinet_FINAL_RO.pdf

5.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și  canalizare în municipiul Ungheni

AAC

UE

2 900 000

Centru

Primăria orașului Ungheni

https://drive.google.com/drive/folders/1auS-v1bivypYnAfVS6q_TcNrYmXGtsfn

 

6.

Construcția sistemului de canalizare și a stației de tratare a apelor reziduale în satul Ustia, Dubăsari

AAC

UE

1 200 000

Centru

Consiliul Raional Dubăsari

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&

7.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Călărași

AAC

UE

2 200 000

Centru

Primăria orașului Călărași

https://drive.google.com/drive/folders/1WWVO6eFCIg1cu7SyeYx9QKLuS9l9LKRR

8.

Extinderea sistemului de canalizare în or. Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova

AAC

 

UE

1 803 307

Sud

Consiliul Raional Leova

 

http://adrsud.md/public/files/Studiu_fezabilitate_canalizare_or._Leova.pdf

9.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova

UE

2 7 2 177

http://adrsud.md/public/files/SF_Extinderea_retelei_de_aprovizionare_cu_apa_Leova.pdf

10.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a comunelor Pelenei și Gavanoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești (Gagauzia)

AAC

UE

2 981 566

Sud

Consiliul Raionului Cahul

http://adrsud.md/public/files/SF_al_raionului_Cahul_componenta_AAC.pdf

11.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" din municipiul Bălți

EE

UE

1 236 000

Nord

Primăria mun. Bălți

http://adrnord.md/public/files/studii/2015_EE_Balti_VPC_FINAL_RO.pdf

12.

Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămînzeni, raionul Sîngerei

EE

UE

1 264 000

Nord

Consiliul Raional Sîngerei, primăria com. Coșcodeni

http://adrnord.md/public/files/studii/2015_EE_Singerei_VPC_FINAL_RO.pdf

13.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Holercani" din satul Holercani, raionul Dubăsari

EE

UE

1 200 000

Centru

Consiliul Raional Dubăsari

https://mail-madrm.gov.md/service/home/~/?auth=co&loc=ro&id=7502&part=3

14.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești

EE

UE

2 028 393

Centru

Consiliul Raional Șoldănești

https://drive.google.com/file/d/1TE_Bwy2QmYmTuD0EgOxSYa_9GVOUDZMi/view

15.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Ion Vatamanu" din orașul Strășeni

EE

UE

950 000

Centru

Consiliul Raional Strășeni

https://mail-madrm.gov.md/service/home/~/?auth=co&loc=ro&id=7502&part=6

16.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din orașul Ungheni

EE

UE

2 600 000

Centru

mun. Ungheni, consiliul Raional Ungheni

https://drive.google.com/file/d/1XkFE7bI6BJwjjcShoN_lL5IlklAVKGFR/view

17.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca

EE

UE

713 701

Sud

Consiliul Raional Basarabeasca

http://adrsud.md/public/files/2015_11_04_EE_Basarabeasca_VPC_FINAL_RO.pdf

18.

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

EE

UE

2 618 448

Sud

Primăria or. Leova, Consiliul Raional Leova

http://adrsud.md/public/files/2015_11_04_EE_Leova_VPC_FINAL_RO.pdf

19.

Gestionarea inter-comunală a Resurselor de Apă pe Nistru

AAC

Guvernul Germaniei

352 120

Centru

Raionul Dubăsari  (MD)

Raionul Criuleni

Raionul Dubăsari  (regiunea Transnistriei)

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&

20.

Apeduct magistral Cahul - Lebedenco - Pelenei - Găvănoasa – Vulcănesti - Alexandru Ioan Cuza Etapa I. Faza 1

AAC

Guvernul Elveției

2 891 800

Sud

Consiliul Raional Cahul

http://adrsud.md/pageview.php?l=ro&idc=699&t=/Planificare-i-programare-regionala/Concepte-de-proiecte-viabile-studii-de-fezabilitate&

21.

Aprovizionarea cu apă

și canalizare în raionul Cahul

AAC

Guvernul Germaniei

23 500 000

Sud

Primăria Municipiului Cahul

_______

22.

Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

AAC

Guvernul Germaniei

15 000 000

Centru

______

______