Proiecte investiționale finanțate din sursele FNDR

 


 

Domeniile de Intervenție:  

I.  Alimentare cu apă și canalizare (AAC)

II. Drumuri regionale și locale (DRL)

III. Eficiența energetică (EE)

IV. Managementul deșeurilor solide (MDS)

V.  Atractivitatea turistică  (AT)

VI. Infrastructura de sprijin a afacerilor (IA)

 

Lista Proiectelor investiționale finanțate din mijloacele FNDR

Nr. d/o

 

Denumirea proiectului

Domeniul de intervenție

Costul estimativ al proiectului din FNDR,

(Lei)

Regiunea de Dezvoltare

Localitatea solicitantă

(aplicantul)

Informații detaliată:   (Fișe de proiect)

1.

Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut

AAC

40 000 000

Nord

Consiliul Raional Făleşti

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

2.

Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca

AAC

29 902 990

Nord

Primăria Băhrinești r. Florești

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

3.

Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni. Etapa I - comuna Cuhnești și comuna Balatina

AAC

40 000 000

Nord

Consiliul Raional Glodeni

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

4.

Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III, și stația de tratare”

AAC

39 387 000

Nord

Consiliul Raional Sîngerei

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

5.

Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca”

AAC

23 530 410  

Nord

Primăria com. Parcani

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

6.

Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)

AAC

17 599 810

Nord

Primăria Dondușeni, Raionul Dondușeni

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

7.

Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești

AAC

24 156 000

Centru

Primăria Sofia, Raionul Hînceşti

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=30

8.

Construcția și restabilirea sistemului de canalizare

în orașul Nisporeni, comuna Vărzărești (apeduct

Prut-Nisporeni

AAC

44 995 305

Centru

Consiliul

Raional Nisporeni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=39

 

9.

Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi ( etapa II) și rețele de canalizare pentru Or. Ialoveni

AAC

27 921 530

Centru

Consiliul Raional Ialoveni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=57

10.

Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa I

AAC

40 000 000

Sud

Consiliul Raional Căușeni

http://adrsud.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=70

11.

Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni)

AT

27 454 916 

Centru

Consiliul Raional Călărași

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=53

12.

Construcția complexului Turistic Sportiv în Costeșt

AT

22 500 000

Centru

Primăria Costești, Raionul Ialoveni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=54

13.

Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru

AT

44 979 601

Centru

Consiliul Raional Nisporeni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=55

14.

Construcția drumului de acces spre Mănăstirea ,,Chistoleni’’

DRL

9 657 550

Sud

Primăria satului Sadaclia r-nul Basarabeasca

 

http://adrsud.md/pageview.php?l=ro&idc=699&t=/Planificare-i-programare-regionala/Concepte-de-proiecte-viabile-studii-de-fezabilitate&#idc=676&

 

15.

Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul national R20 și coridorul regional numărul 13

DRL

70 000 000

Centru

 

Consiliul Raional Rezina

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=59

16.

Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca

DRL

65 398 174

Centru

Consiliul Raional Ungheni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=61

17.

Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în Regiunea Centru prin asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova – Suhuluceni – Leușeni – Verejeni

DRL

68 942 000

Centru

Primăria

Suhuluceni, Raionul

Telenești

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=63

18.

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni

DRL

70 000 000

Centru

Consiliul Raional Strășeni

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&

19.

Construcția access  a drumului de ocolire R1 – R14, căi de access pre subzonele Nr.4,5 a zonei economice libere. Or. Strășeni

DRL

30 295 970

Centru

Primăria comunei Suhuluceni, Raionul Telenești

http://www.adrcentru.md/proiecteadr_lista.php?l=ro

20.

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 – Sîrma – Tomai – Sărăteni –Hîrtop – la rețeaua de drumuri naționale R3

DRL

45 066 000

Sud

Primăria

Hîrtop, Raionul

Cimișlia

http://adrsud.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=69

21.

Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico- Sanitare Publice ”Centrul de Sănătate Edineț”

EE

9 692 640

Nord

Consiliul Raional Edineț

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

22.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului chirugical al IMSP Spitalul raional Nisporeni

EE

25 000 000

Centru

Consiliul Raional Nisporeni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=51

23.

Reabilitarea termică a cladirii IMSP “Spitalul National Cantemir (bloc chirurgical)”

EE

14 744 220

Sud

Consiliul

Raional Cantemir

http://adrsud.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=72

24.

Eficientizarea energetică a edificiului al Centrului de Sănătate, mun.Comrat

EE

8 777 770

UTA Găgăuzia

Comitetul Executiv al Găgăuziei

http://adrgagauzia.md/proiectdetalii.php?l=ru&idp=73

25.

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietii regionale en-gros si a spatiilor destinate activităților non-agricole în raionul Rîșcani

IA

20 000 000

Nord

Consiliul

Raional Rîşcani

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

26.

Crearea in mun. Balti a Centrului de inovare si transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

IA

11 770 990

Nord

Primăria Bălți

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

27.

Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”

IA

20 000 000

Nord

Primăria municipiului Bălți

http://www.adrnord.md/slidepageview.php?l=ro&idc=319&

28.

Centrul regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești

IA

19 300 000

Centru

Primăria Lozova, Raionul Strășeni

http://www.adrcentru.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=60

29.

Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională

IA

20 000 000

Sud

Consiliul Raional Cahul

http://adrsud.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=71

30.

Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud ( ZEL Căușeni

IA

10 120 181

Sud

Consiliul Raional Căuşeni

http://adrsud.md/proiectdetalii.php?l=ro&idp=73

31.

Amenajarea teritoriului și conectarea la

infrastructura de utilități și drumuri de acces a

Parcului Industrial din municipiul Comrat

IA

19 000 000

UTA Găgăuzia

Comitetul Executiv al Găgăuziei

http://adrgagauzia.md/proiectdetalii.php?l=ru&idp=72

32.

Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești

MDS

10 711 760

UTA Găgăuzia

Primăria Vulcănești, UTA Găgăuzia

http://adrgagauzia.md/proiectdetalii.php?l=ru&idp=71