Rapoarte


 

2024-02-15

Raport privind executarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de protecție integrată a plantelor pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 123 din 2018

 


 

2024-02-15

Raport privind executarea Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 967 din 2018

 


 

2024-02-02

Raportul cu privire la transparența în procesul decizional pentru anul 2023

 


 

2024-01-30

Raport privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023, semestrul II (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

 


 

2024-01-30

Raport privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților  întreprinse în anul 2023 semestrul II, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 07 din 17.01.2023

 

 


 

2023-12-29

Raport cumulativ - activitate MAIA 2023

 


 

2023-11-15

Raportul privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023 (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

 


 

2023-11-15

Raport privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2023, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 07 din 17.01.2023

 2023-08-21

Raport aferent implementării Planului anual al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru I trimestru al anului 2023

 


2023-08-21

Raportul privind implementarea  planurilor  sectoriale de acțiuni anticorupție

 


2023-07-26

 Raport privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de retenuri agricole privinnd măsurile de imbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023

 


 

2023-07-26

 Raport privind executarea activitatilor stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2023

 


 

2023-06-22

 Raportul instituțional al MAIA privind transparența în procesul decizional pentru anul 2022

 


 

2023-03-20

Raportul de activitate al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 


 

2023-03-20

Raport pe marginea Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027, pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2018

 


 

2023-03-20

Raport pe marginea Planului de acţiuni privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2018

 


 

Raport Activitățile 2022 Program Horticultura

 


 

RAPORTprivind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2022, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 8 din 19.01.2022

 


 

RAPORTUL privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2022, semestrul II (Ordinul MAIA nr. 6 din 19.01.2022)

 


 

Raport privind accesul la informația oficială

 


 

Raportul instituțional al MAIA privind transparența în procesul decizional pentru anul 2021

 


 

PDF icon RAPORT- privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2022, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbu

 


 

PDF icon RAPORTUL- privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și spori

 


 Arhiva RAPOARTE

 


 

 

Documente atașate: