A A A

Rapoarte Mediu

 


 

Raport privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului LA COMPONENTA PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESURSE NATURALE în anul 2020

 


 

Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă

 


 

Republica Moldova Al VI-lea Raport Național cu privire la diversitatea biologică

 


 

 

Studii efectuate în domeniul protecției mediului

 


 

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 


 

 

Raportul generalizat privind realizarea în anul 2018 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 160 din 21 februarie 2018.

 


 

 

Raportul de monitorizare privind implementarea pe parcursul anului 2018 a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014

 


 

Raport privind implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030

 


 

 Raport privind implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020

 


 

Raport privind realizarea prevederilor Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020

 


  

RAPORT privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la componenta protecția mediului și resurselor naturale, în anul 2018.