A A A

RAPORT asupra implementării CALENDARULUI activităților întreprinse în anul 2021 (Semestrul I)

RAPORT asupra implementării CALENDARULUI activităților întreprinse în anul 2021 (Semestrul I), întru executarea acțiunilor (măsurilor), stabilite în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020