RAPORT pentru Semestru I, 2021 privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole

RAPORT pentru Semestru I, 2021 privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2021 (Ordinul MADRM nr. 47 din 05.03.2021).