Raportul de monitorizare privind implementarea pe parcursul anului 2018 a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014