A A A

Revitalizare urbană

 

 

 

Proiectul „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”

 

Informații generale despre proiect:

Proiectul „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care va contribui la sporirea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale.

În acest scop, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea programelor și proiectelor de revitalizare urbană și sporirii competenței Administrației Publice Locale din RM.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

-              Componenta 1 – crearea unor mecanisme și instrumente inovative de politică regională dedicate orașelor și municipiilor - anul 2017

-              Componenta 2 – faza preparatorie pentru concursul de proiecte (expertize, instruiri) – perioada 2017-2018

-              Componenta 3 – concursul proiectelor de revitalizare inclusiv implementarea lor în orașe și municipii – perioada anului 2019.

Bugetul proiectului este de cca. 700 000 EURO.

Perioada de implementare: 2017-2019

 

Pentru a găsi mai multe informații despre Revitalizarea Urbană din regiunile de dezvoltare, puteți accesa următoarele pagini web:

ADR Centru:  http://www.adrcentru.md/tabview.php?l=ro&idc=610&t=/Planificare-i-programare-regionala/Revitalizare-urbana&

ADR Nord:

http://adrnord.md/tabview.php?l=ro&idc=520&t=/Planificare-regionala/Revitalizare-urbana&

ADR Sud:

http://adrsud.md/

ADR UTA Găgăuzia:

http://adrgagauzia.md/lib.php?l=ru&idc=770

 

 

 

Nr.Documente Atașate
1
2
3
4
5

6