Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea prestatorilor de servicii privind elaborarea proiectelor de execuție pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor agroforestiere (companii de consultanță)

 


 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) va selecta în bază de concurs până la 5 prestatori de servicii, care pe parcursul următorilor 5 ani,  vor elabora documentația de proiectare la reabilitare/înființare a plantațiilor agrosilvice și de protecție a solului, pentru potențialii beneficiari (primării și întreprinderi agricole din zonele agro-ecologice Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova) de granturi din cadrul proiectelor PRRECI(IFAD VI) și PRR (IFAD VII).

 

Responsabilitatea Prestatorului de servicii:

  • Prestatorul, la comanda UCIP-IFAD, va elabora caietul de sarcini pentru proiectarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor și plantațiilor agrosilvice de protecție.
  • Prelevarea probelor de sol și analiza de laborator a solului.
  • Elaborarea și prezentarea către UCIP-IFAD a proiectului de execuție la reabilitare/înființare a suprafețelor de perdele forestiere, plantaților agrosilvice și de protecție a solului;
  • Supravegherea de autor(drept de autor) la efectuarea lucrărilor de reabilitare/înființare a suprafețelor de perdele forestiere, plantații agrosilvice și de protecție a solului.

Adițional Prestatorul ar putea presta și alte servicii:

  • Identifica potențiali beneficiari de grant (Primăriilor și întreprinderilor agricole), care dețin și doresc să reabiliteze și/sau înființeze noi suprafețe de perdele forestiere, plantații agrosilvice și de protecție a solului, și acordarea asistenței la pregătirea Cererii de aplicare la concurs pentru obținerea grantului, conform cerințelor înaintate de către UCIP-IFAD.

Cerințe generale față de Prestator/Ofertant:

  • Persona juridică sau fizică, care practică activitate de antreprenor, disponibilă să presteze servicii conform prezentului Termen de referință;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul proiectării lucrărilor de execuție la reabilitarea/înființarea plantațiilor de perdele forestiere, plantaților agrosilvice, amenajării silvice, plantații pomicole multianuale, lucrărilor de ameliorare a solurilor;

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Poziția

Criterii de apreciere

Punctaj Inițial

A

Experiența Prestatorului în domeniul proiectării lucrărilor de reabilitare/înființare a perdelelor forestiere, plantaților agrosilvice, ameliorare a solului, plantații pomicole perene (numărul de ani de activitate in proiectare).

30

B

Activități similare prestate in ultimii 3 ani (numărul de proiecte executate)

30

C

Echipa și experiență specialiștilor/experților

40

 

TOTAL

100

 

*Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 11/19 PRRECI.

 

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 21.02.2019, ora 17:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md