Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea prestatorului de servicii (companie de consultanță) în vederea elaborării legislației privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii și împrumut

 


 

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice și de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI).

În vederea fortificării sectorului de micro finanțare, Programul prevede asistență și finanțare pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale ale AEÎ.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale la realizarea activităților de elaborarea legislației privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Efectuarea unei analize succinte a sectorului prin prisma evoluției situației financiare a sectorului, prioritar a depunerilor de economii;
 2. Efectuarea unei evaluări succinte a cadrului legal existent, inclusiv fiind examinată legislația aferentă bancară, cu ultimele modificări relevante;
 3. Elaborarea proiectului de act legislativ privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut;
 4. Elaborarea analizei impactului de reglementare la proiectul de act legislativ vizat
 5. Elaborarea notei informative la proiectul de act legislativ vizat;
 6. Participarea și oferirea de consultanță la procesul de consultare/avizare (de către instituțiile interesate conform legislației, inclusiv în cadrul expertizei juridice și anticorupție) a proiectului de act legislativ elaborat;
 7. Elaborarea Sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de act legislativ elaborat, reieșind din obiecțiile înaintate de alte instituții;
 8. Elaborarea versiunii definitivate a proiectului de lege privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut.

 

       Cerințe minime de calificare:

 1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova;
 2. Echipa de consultanți va include cel puțin doi consultanți cu următoarele studii și experiență:

-          Consultant economist – studii superioare economico-financiare;

-          Consultant pe aspecte legale – studii superioare juridice.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Indicator cantitativ

Punctaj maxim

 1. Experiență (în ultimii 3 ani) în elaborarea de acte regulatorii, acte legislative și normative în diferite domenii

Număr deacte  elaborate cu specificare a domeniului

20

 1. Experiență (în ultimii 3 ani) în elaborarea de studii/manuale/ghiduri în sectorul financiar nebancar

Număr destudii/manuale/ghiduri elaborate

20

 1. Echipă de consultanți/experți calificați în domeniul solicitat;

Studiile /diploma (nr. acesteia): Phd, MSc 1

60

 

1 Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.mdîn rubrica Achiziții, Licitația 09/19 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 18.02.2019, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md