Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri (companie de consultanță)

 

Cerere de exprimare a interesului

pentru Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri (SCF)

(companie de consultanță)

Licitația 05/19 PRRECI

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI

Categoria: GEF Grant

Numărul licitației: 05/19 PRR

PP&AWPB ref. no.: C.1.3/ ref. 1.1.1.6

Titlu: „Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri (SCF)”

Data lansării: 15-01-2019 15:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 05-02-2019 10:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență financiară pentru organizarea activităților de instruire în anul 2019.

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) va selecta în bază de concurs 1 companie care urmează să presteze, la școlile de cîmp (SCF) selectate în cadrul Programului IFAD, următoarele servicii:

 1. Instruirea agricultorilor (specialiști în domeniul agriculturii și alte domenii conexe care vor fi selectați împreună cu reprezentanții școlii de cîmp SCF (Tabelul 1), experții în tehnologiile conservative de lucrare a solului (TCLS) și UCIP-IFAD. În total pentru anul 2018 se preconizează 41 de seminare.
 2. Pregătirea subiectelor/agendei pentru fiecare seminar care urmează să fie aprobată de comun acord de reprezentații SCF, experții TCLS și UCIP-IFAD.
 3. Asigurarea logisticii seminarelor (arenda sălii unde urmează să se desfășoare activitățile de instruire, invitarea și înregistrarea participanților, asigurarea cu transport, asigurarea cu materiale de instruire, alimentare (pauze de cafea, prînzuri, apă);

n/o

            Denumirea Școlii de cîmp

                     Adresa

    

        Numărul de seminare

    preconizat pentru 2019

 

 

 

 

1

I.F.Porumbeni I.P.

s. Pașcani, r. Criuleni

3

 

2

SRL „Roua Persicului”

s. Tochile-Răducani, r. Leova

3

 

3

SRL „Agrored LV”

s. Parcova, r. Edineț

1

 

4

SRL „Hiliutianul”

s. Hiliuți, r. Rîșcani

1

 

5

GȚ „Girlea Andrei”

s. Țareuca, r. Rezina

4

 

6

SRL „Golden Grapes”

s. Caracui, r. Hîncești

4

 

7

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția solului „N.Dimo”

s. Ivancea, r. Orhei

5

 

8

SRL „Natcubi-Agro”

s. Larga – Nouă, r. Cahul

4

 

9

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

s. Grigoriecvca, r. Căușeni

5

 

10

GȚ „Maria Darie”

s. Chetrosu, r. Drochia

5

 

11

GȚ „Pașcurov Iurie”

s. Lucești, rn. Cahul

6

 

 

Total

11

41

 

 

 

 

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Asigurarea/contractarea experților în comun cu SCF, UCIP-IFAD si experții TCLS.

 

 1. Asigurarea comunicării cu școlile de cîmp pentru organizarea seminarelor și a vizetelor pe loturile demonstrative.

 

 1. Elaborarea și coordonarea cu UCIP-IFAD și școlile de cîmp a listei participanților.

 

 1. Coordonarea cu UCIP-IFAD a perioadei de instruire.

 

 1. Coordonarea agendei activităților cu responsabilii UCIP-IFAD și SCF.

 

6.      Organizarea deplasărilor participanților la vizitele pe terenurile demonstrative (după necesitate).

 

 1. Multiplicarea materialelor pentru participanți și colectarea chestionarelor participanților (elaborate de UCIP-IFAD).

 

 1. Arenda sălilor și asigurarea echipamentului necesar pentru procesul de instruire (ecran, proiector, flip-chart, etc.).

 

 1. Asigurarea participanților cu pauze de cafea, prînz, apă și rechizite necesare (carnet, pix, mapă).

 

 Cerințe minime de eligibilitate a companiilor:

 1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 1. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul organizării instruirilor pentru întreprinderile agricole; 
 2. Cel puțin un contract similar activității concursului,  realizat în ultimii 3 ani.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 05/19 PRRECI.

 

Scrisoare de exprimare a interesului,  precum si alte detalii despre concurs poate fi gasita accesind site-ul http://www.ifad.md/achizitii/show/326/

 

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 05.02.2019, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md