Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcția drumului în beton vibrocilindrat/varianta albă cu lungimea de 1,0 km din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă.

Fondul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea  Agriculturii  (IFAD)  finanţează  Programul  Rural  de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă  (PRRECI) în Moldova. Programul este în derulare din 2014 şi va activa în decursul unei perioade de cinci ani. Componenta Infrastructura Rurală de Scară Mică din cadrul PRRECI este gestionată de către Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD (Angajator).  
 
Funcţia Responsabilului tehnic are ca scop organizarea şi realizarea supravegherii directe a lucrărilor civile care se vor executa în baza proiectului tehnic și în conformitate cu condițiile contractului, care urmează a fi semnat între Angajator și compania de construcții (Contractor). Responsabilul tehnic va activa sub controlul direct al Angajatorului şi în cooperare cu beneficiarul de proiect format din agenți economici ca grupul-client (în continuare “Client”) și Primărie.    
 
Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială personală și deplina faţa de Angajator şi client care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.
 
Sarcinile, responsabilitățile, criteriile de evaluare și modelul scrisorii pentru exprimarea interesului poate fi găsit accesând site-ul www.ucipifad.md, nr. 59/18 PRRECI.
 
Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, prezentați scrisoarea de exprimare a interesului conform la una din adresele menționate mai jos, pînă la 17 august 2018, ora 16:00, cu următoarele specificații:
 
Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)
Republica Moldova, mun. Chişinău
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1303
„Pentru Licitația 40/18 PRRECI”
sau în varianta scanată la adresa electronică:
E-mail: procurement@ucipifad.md
Pentru eventuale întrebări de clarificare:
Nadejda Russu, specialist în procurări UCIP-IFAD
Tel. (373 22) 22-50-46
Fax (373 22) 24-00-56
E-mail: procurement@ucipifad.md
 
Vă mai informăm că numai responsabilii tehnici inclusi în lista scurtă vor recepționa Cererea pentru ofertă tehnică și financiară (Request for proposal).