Seminare de instruire

 


 

Activități de instruire organizate de Proiectul USAID/ Agricultura Performantă în Moldova (APM) în parteneriat cu Asociațiile de producători.

 


 

 

N/o

Denumirea prestatorului de servicii

Domeniul

Tematica instruirii

Data și ora organizării instruirii

Locul organizării instruirii

1

Proiectul USAID/APM în parteneriat cu ANARM

Apicultura

Recoltarea pastorală a mierii

09.06.18  

Comrat, Gagauzia

Apicultura

Recoltarea pastorală a mierii

14.06.18 

Cahul

Apicultura

Recoltarea pastorală a mierii

19.06.18 

Lozova, raionul Straseni

Apicultura

Recoltarea pastorală a mierii

26.06.18 

Corjeuti, raionul Briceni

 


 

 

Nr.

Denumirea prestatorului de servicii

Domeniul

Tematica instruirii

Data și ora organizării instruirii

Locul organizării instruirii

1.

Oficiul Teritorial

Dondușeni

E-Agricultură

Informarea

deținătorilor de animale

privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat

“Registrulde Stat al Animalelor”

12.06.2018

1200

Primăria

s. Moșana

 

 


 

Proiectul USAID/Agricultura Performantă în Moldova 

N/o

Domeniul

Tematica instruirii

Data și ora organizării instruirii

Locul organizării instruirii

1

Apicultura

Lucrările apicole de primăvară (expert internațional în apicultură din SUA  William Lord)

Urmează să fie decis (tel.: 022 80 31 39)

Urmează să fie decis

2

Viticultura (struguri de masă)

Producerea strugurilor de masă prin utilizarea sistemului Pergola (expert internațional în viticultură din Italia  Vito Manisi)

Urmează să fie decis (tel.: 022 80 31 39)

Urmează să fie decis

3

Securitatea alimentului

Implementarea standardelor GLOBALG.A.P.

Urmează să fie decis (tel.: 022 80 31 39)

Urmează să fie decis

 


 

 

Proiectul USAID/Agricultura Performantă în Moldova

N/o

Domeniul

Tematica instruirii

Data și ora organizării instruirii

Locul organizării instruirii

1.

Sectorul strugurilor de masă

Forumul sectorului de strugurilor de masă

6 martie, 10.00

Institutul Muncii, str. Zimbrului 10

2.

Securitatea alimentului

”Cerințele privind etichetarea și trasabilitatea fructelor în lanțul alimentar”

13 martie, 10.00

Sediul ANSA, str. M. Kogălniceanu 63, sala de conferințe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Graficul seminarelor de instruire a producătorilor agricoli  planificate în lunile ianuarie-februarie de către prestatorii de servicii de consultanță

 

Î.S. Centrul Informațional Agricol”

Domeniul

Tematica instruirii

Data și ora organizării instruirii

Locul organizării instruirii

 

E-Agricultură

  • Utilizarea Sistemului

Informațional Automatizat

“Registrul de Stat al Animalelor”

22.01.18

29.01.18

5.02.18

12.02.18

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău

Bd. Cuza-Vodă 5/1

  • Utilizarea Sistemului

Informațional Automatizat “Managementul Măsurilor

Sanitar - Veterinare Strategice”

23.01.18

30.01.18

6.02.18

13.02.18

 

 

1000

  • Utilizarea Sistemului

Informațional “Registrul Utilajului Agricol”

 

24.01.18

31.01.18

7.02.18

14.02.18

 

 

1000

  • Utilizarea Sistemului

Informațional Managementul Eliberării Certificatelor Fitosanitare

 

25.01.18

01.02.18

08.02.18

15.02.18

 

 

1000

  • Utilizarea Sistemului

Informațional de Management al Laboratoarelor

 

26.01.18

2.02.18

9.02.18

16.02.18

 

 

1000

 

 

 


 

 

Asociația Republicană a Producătorilor Agricoli “UniAgroProtect”

n/o

Domeniul

Tematica

instruirii

Data și ora

organizării instruirii

Locul

Organizării instruirii

1.

Fitotehnie

«Состояние отрасли виноградарства РМ и особенности обрезки виноградников в условиях зимы текущего года».

02.02.2018

10-00

Комрат, лицей

им. Гайдаржи;

 

Виноградники

с. Кирсово.

2.

Fitotehnie

«Состояние и перспективы плодоводства, особенности обрезки и формировки».

Защита многолетних насаждений от вредителей и болезней в современных условиях».

09.02.2018

10-00

Комрат, лицей

им. Гайдаржи;

 

Сады м. Комрат.

3.

Fitotehnie

Особенности технологий возделывания многолетних насаждений в условиях 2018 г

09.02.2018

09-30

Малый зал Дома культуры

г. Тараклия

 

4.

Fitotehnie

Sistemele de Calitate HACCP și Clobal GAP la Producția agroalimentară

12.02.2018

10-00

Cahul, Incubatorul de Afaceri

5.

Fitotehnie

Aspecte teoretice și practice cu privire la lucrărtile tehnologice în perioada de repaus vegetative în plantațiile nultianuale

13.02.2018

10-00

Cahul, Incubatorul de Afaceri

6.

Fitotehnie

«Состояние и возможности развития

овощеводства в закрытом и открытом грунтах».

16.02.2018

10-00

Комрат, лицей им. Гайдаржи;

 

Теплицы

с. Авдарма

7.

Zootehnie

«Состояние и перспективы развития отрасли

овцеводства на юге РМ»

30.03.2018

10-00

Комрат, лицей им. Гайдаржи;

 

Ферма с. Томай а