SITUAŢIA SEMĂNĂTURILOR DE CULTURI CEREALIERE ÎN PERIOADA DE IARNĂ-PRIMĂVARĂ A ANULUI 2019

 

 


 

 

În anul agricol curent s-a creat o situaţie nefavorabilă pentru culturile de toamnă.

         Perioada îndelungată cu secetă în aer şi sol din august – începutul lunii noiembrie nu au permis de a efectua semănatul în epocile optime şi de a obţine semănături cu plante uniform răsărite, fiindcă seminţele pe majoritatea suprafeţelor au fost semănate în sol uscat.

         Zăpada căzută la începutul lunii noiembrie (05.11.2018) în zona de nord a republicii şi încălzirea ulterioară (+3…+4oC) au umectat simţitor stratul de sol ceea ce a permis seminţelor să se îmbibe cu apă şi să încolţească, totodată în această perioadă plantulele au trecut în stadiul de vernalizare.  

         Este ştiut faptul că seminţele încolţite pot ierna şi la temperaturi ale aerului, care oscilează puternic şi fără prezenţa stratului de zăpadă.

         În anii cu condiţii nefavorabile creşte considerabil rolul respectării tehnologiei de cultivare a oricărei specii de plante, inclusiv şi a culturilor de toamnă.

         În primul rînd factorii agrotehnici: cultura premergătoare, epocile semănatului, adîncimea şi uniformitatea încorporării seminţelor în sol.

         De asemenea o importanţă mare o au şi soiurile cu particularităţile lor de deosebire.

         În prezent sunt incluse în Catalogul soiurilor de Plante al Republicii Moldova mai multe soiuri de grîu de toamnă şi orz de toamnă create în Republica Moldova şi alte ţări.  

         În condiţii de stres, după cum afirmă datele ştiinţifice şi practica producătorilor agricoli este raţional de a utiliza pentru semănat soiuri mai plastice şi mai adaptate la condiţiile pedoclimatice a republicii.

         Dintre soiurile de grîu de toamnă selectate la I.P. ICCC „Selecţia”  o prioritate clară o au soiurile recomandate în producţie: Meleag, Căpriana, Vestitor, Creator din grupa semiintensivă şi Lăutar, Talisman din grupa soiurilor intensive. Dintre soiurile noi create bine sau recomandat Fenix, Rod, Acord şi Numitor, soiurile de orz de toamnă – Excelent, Scînteia, Tezaur, Auriu. Dintre soirile noi create – Radana.

         Dintre soiurile de origine străină bine s-au recomandat, obţinînd producţii înalte şi stabile în testările ecologice ale institutului şi într-un şir de gospodării soiurile ucrainene - Cuialnic, Epoca Odescaia, Zîsc, din România - Glosa, Tranzitor, din Uniunea Europeană - Hyti, Mulan ş.a.  

Condiţiile de secetă din toamnă cu căderea precipitaţiilor nesuficiente şi locale în unele cazuri, semănatul efectuat în sol semiuscat au provocat răsăritul neuniform al plantelor de grîu şi orz de toamnă. O parte de plantule s-au îngălbenit şi au pierit în sol. Semănăturile efectuate în sol uscat s-au situat în condiţii mai bune, necătînd la ceea că şi în astfel de semănături seminţele au fost atacate de boli şi parţial au pierdut capacitatea de răsărire.

         Prelevarea probelor de grîu şi orz de toamnă în decada a II-a a lunii decembrie au confirmat situaţia creată.

         Majoritatea seminţelor din probele prelevate s-au dovedit a fi viabile şi au încolţit normal în condiţii de laborator, atît la grîul de toamnă cît şi orzul de toamnă.   

         Reieşind din condiţiile create, recomandăm următoarele măsuri pentru îmbunătăţirea stării semănăturilor culturilor cerealiere de toamnă în republică, pentru recolta anului 2019:

         ● Semănăturile care vor avea primăvara densitatea plantelor în limitele 160-180 pl/m2  nu vor fi supraînsămînţate.   

         ● Semănăturile care vor avea primăvara densitatea plantelor mai mică de cifrele indicate cu plante răsărite neuniform urmează a fi supraînsămînţate cu soiuri de orz îmblător, iar mai tîrziu – cu orz de primăvară aplicînd 80-100 kg/ha de seminţe.

         ● Loturile semănate cu densitatea plantelor mai mică de 100 plante la 1 m2 se recomandă de a le reînsămînţa cu una din speciile culturilor de primăvară, orz de primăvară, ovăz, porumb, floarea-soarelui, mei, hrişcă, soia.

         ● Un efect pozitiv pentru semănăturile slabe asigură fertilizarea cu 45-60 kg ş.a. la 1 ha cu azotat de amoniu, mai bine în două etape primăvara devreme (la începutul vegetaţiei) şi la sfîrşitul fazei de înfrăţire. După premergătoare timpurii cu plante înfrăţire şi dezvoltate la grîul de toamnă se recomandă de efectuat o singură fertilizare la sfîrşitul fazei de înfrăţire a plantelor. Recomandat este de a efectua analiza solului la elementele de bază și microelemente.

         ● Ţinînd cont de faptul că plantaţiile de grîu de toamnă cu densitate scăzută şi neuniformă, se afectează cu buruieni, boli şi dăunători, este necesar de prevăzut asigurarea cu produse fitosanitare pentru protecţia plantelor.

         ● De prevăzut asigurarea cu rezerve de seminţe pentru supraînsămînţarea sau reînsămînţarea de primăvara a plantaţiilor rare de culturi de toamnă.

         În anii secetoşi măsurile de combatere a buruienilor sunt importante ţinînd cont de adaptabilitatea mai bună în condiţiile stresante a mediului şi copleşirea considerabilă a speciilor de cultură.       

Analiza datelor multianuale (1945-2014) a evoluţiei meteofactorilor în Republica Moldova au demonstrat tendinţa de majorare a nivelului de temperaturi a aerului. În ultimele 3 decenii (1978-80 pînă la 2018) se demonstrează un trend de +1,6…+2,8oC (temperaturi anuale) în comparaţie cu media pentru ultimii 70 ani (1945-2018). Pentru sezonul de iarnă acest indicator a constituit: +1,07-+1,08oC, pentru primăvară:  +2,0…+2,2oC şi pentru sezonul de vară: +2,4…+2,5oC. După datele multianuale (1945-2015) reacţia plantelor la schimbarea temperaturilor constituie: reducerea nivelului recoltei la -21,9% pentru fiecare +2,0oC de temperaturi anuale şi: -12,9% de recoltă pentru fiecare +1,0oC de temperaturi a sezonului de vară.

         Scăderea volumelor de precipitaţii atmosferice se apreciază prin: micşorarea cu 40 mm (-7,8%) de la 550 mm (anual în a.a.1998-2000) pînă la 510 mm (2015-2018), sau cu -70 mm (-13,7%) în comparaţie cu perioada 1970-1972 (pînă la a.a.2014-2015). În aspect sezonier: -60 mm (-42,9%) pentru sezonul de toamnă; +41,0 mm (+33,3%) – pentru sezonul de iarnă, +7,0 mm (+5,8%) – pentru sezonul de primăvară şi -5,0 mm (-2,5%) – pentru sezonul de vară. Reacţia grîului de toamnă se apreciază în mediu cu -1,9% de recoltă pentru fiecare -1,0% de deficit de precipitaţii anuale (cea ce este de 2,4 ori mai sensibilă în comparaţie cu floarea-soarelui şi sfecla de zahăr).          

        

         Rezumat. Nivelul de recoltă prognozat pentru anul 2019 în mare parte va fi dependent de condiţiile perioadei martie – iulie, cînd condiţiile meteo vor demonstra o influenţă accentuată asupra dezvoltării plantelor de grîu şi orz de toamnă:

         1) scenariu optimist:

a) temperaturi ridicate: în martie +4,5…+6,0oC (+40-45,0%); temperaturi modest ridicate: în aprilie +10,2…+10,8oC (+1,5…+2,0%); temperaturi modeste scăzute în perioada mai-iunie (+18,0…+19,5oC);

         b) precipitaţii: volumuri ridicate (95-105 mm; +30-35%) în lunile martie-aprilie şi modest ridicate în mai-iunie (160-170 mm, +30-32% în comparaţie cu datele multianuale).

         2) scenariu pesimist: a) temperaturi scăzute şi nestabile în perioada martie-aprilie, însoţite cu deficitul de precipitaţii;

         b) temperaturi ridicate în aprilie-iunie, însoţite cu deficitul accentuat de umiditate (-30-35%).

         Finalul situaţiei cu producerea culturilor de toamnă pentru a.2019 în mare măsură este dependent şi de factorul antropogen (utilizarea raţională a îngrăşămintelor, erbicidelor şi insecto-fungicidelor, termenii optimali de realizare a operaţiunilor tehnologice şi în primul rînd a recoltării, ceea ce, în unele cazuri, n-ar permite să compensăm riscurile, provocate de factorii nefavorabili din toamnă-iarnă a anului agricol 2018-2019.

 

Executori:

 

Doctor habilitat în științe biologice - M. Vronschih

Doctor în științe agricole -  A. Postolati

Doctor în științe agricole - I. Boaghii

 

I. P. ”Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”” din mun. Bălți.