Studii efectuate în domeniul protecției mediului

 

 


 

 

Informația

cu privire la starea spațiilor verzi conform situației la 31 decembrie 2018

         Informația privind suprafața spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 ,, Cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale”  și Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 676 din 11 iulie  2000  ,,Cu privire la procedura unică de ținere a evidenței spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale.

         Generalizarea şi sistematizarea a fost efectuată în baza datelor prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale. În urma inventarierii efectuate, în unele raioane, suprafaţa spaţiilor verzi pentru  anul 2018 a fost corectată. Informaţia cu privire la starea spaţiilor verzi la 31 decembrie 2018 este prezentată în Anexele  nr. 1,2 şi 3.

 


 

 

Documente atașate: