Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP-IFAD invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: „Amenajarea pieței agricole din s. Sărata Veche, raionul Fălești”

Țara: Republica Moldova

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Numărul licitației: 27/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: G 3.3/3.1/ PALB 2018

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru:

Amenajarea pieței agricole din s. Sărata Veche, raionul Fălești

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md, la compartimentul „Achiziții”, concursul 27/18 PRRECI. Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 23 mai 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md