Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP-IFAD invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: „Construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,8 km din s. Coada Iazului, com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei

Construcţia drumului în varianta albă cu lungimea de 1,8 km din s. Coada Iazului, com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei

 

Țara: Republica Moldova

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Numărul licitației: 26/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: G 3.2/3.1/ PALB 2018

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

,, Construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,8 km din s. Coada Iazului, com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei”.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md, la compartimentul „Achiziții”, concursul 26/18 PRRECI. Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 21 mai 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md