Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP-IFAD invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,, Construcția podului peste pîrău și acces la pod din satul Sireţi, raionul Străşeni”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru:

,, Construcția podului peste pârău și acces la pod din satul Sireți, raionul Strășeni”

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt următoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinația plății: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md la compartimentul „Achiziții”, concursul 33/18 PRRECI. Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 25 mai 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304) la ora 10:15.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md