Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP-IFAD invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: „Construcția drumului din beton vibro-cilindrat cu lungimea 0.86 km în satul Măgdăcești, raionul Criuleni”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) din numele beneficiarilor invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția drumului din beton vibro-cilindrat cu lungimea de 0,86  km în satul Măgdăcești raionul Criuleni.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set.

Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md.

 Modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md la compartimentul „Achiziții”, concursul 44/18 PRRECI. Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 25 iunie 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

 Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md