Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP-IFAD invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind instruirea tinerilor antreprenori cu tematica: „Diminuarea constrângerilor și identificarea oportunităților de acces la piețele de desfacere pentru producți

 


 

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale la realizarea activităților de instruire a tinerilor antreprenori cu tematica: „Diminuarea constrângerilor și identificarea oportunităților de acces la piețele de desfacere pentru producția agricolă” pentru a asigura suportul tinerilor antreprenori pe întreg lanțul de asistență în crearea și dezvoltarea afacerilor în mediul rural.

 

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Asigurarea/contractarea formatorilor (experților) pe domenii, conform subiectelor de instruire;
 2. Elaborarea programului detaliat de instruire cu indicarea numărului de ore pentru lecții teoretice şi aplicații practice;
 3. Elaborarea materialelor de instruire cu aspecte specifice domeniului (prezentare PowerPoint, exerciții practice separat pentru fiecare subiect, ș.a.) și traducerea acestora în limba rusă (la solicitare);
 4. Comunicarea și organizarea prezenței participanților la instruire;
 5. Coordonarea si asigurarea prezenței a 2 persoane, reprezentanți din cadrul MADRM, ANSA, rețele de supermarket-uri, sau alți reprezentanți după caz;
 6. Multiplicarea materialelor de instruire şi distribuirea a câte o copie fiecărui participant, la solicitare - transmiterea materialului prin email;
 7. Arenda sălii de instruire și asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc.);
 8. Asigurarea participanților cu rechizite necesare (carnet, pix, mapă);
 9. Asigurarea participanților cu pauze de cafea - 2 per zi, prânz- 1 per zi;
 10. Elaborarea testelor și aprecierea cunoștințelor acumulate în rezultatul instruirii;

 

       Cerințe minime de calificare:

 1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 2. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de asistență tehnică pentru întreprinderile agricole; 
 3. Cel puțin un contract similar activității solicitate (ce reiese din tematica instruirii),  realizat în ultimii 3 ani.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 03/19 PRR.

 

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 24.01.2019, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md