Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

„Extins 10.08.2020” Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unei companii de consultanță, sau a unui consorțiu de organizații cu experți calificați în domeniu (în continuare numit prestator), care în conlucrare cu un expert internațional selectat și contractat de oficiul  central IFAD vor presta următoarele servicii:

 

1.               Evaluarea gradului de implementare a Strategiei Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014–2020 -  realizări/eșecuri/impedimente, cu argumente exhaustive privind acțiunile nerealizate ;

 

2.               Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030.

 

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

 

 

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul UCIP IFAD în rubrica Achiziții, Licitația 31/20 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 27.07.2020,  extins 10 august 2020, ora 9:00.

Documente atașate: