Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului știință, educație și extensiune rurală

1

-

Tașca-Matcovschi Drăgălina

2

-

Jana Chihai

3

-

Rusu Valentina

 

 

Proba scrisă va avea loc la 16 octombrie 2020, ora 14-00, sala de ședințe, etajul 7, bir. 740 str.

Constantin Tănase 9.