A A A

Extins: Anunț privind achiziționarea serviciilor pentru elaborarea Ghidului privind gestionarea ecologică a deșeurilor care conțin mercur

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

Proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

 

Anunț de achiziționare a serviciilor INDIVIDUALE de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Elaborarea Ghidului privind gestionarea ecologică a deșeurilor care conțin mercur (conform caietului de sarcini).

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

-    Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: în domeniul dreptului, dreptului mediului, substanțelor chimice, alte domenii conexe;

-    Cel puțin 5 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public. Consultanță în domeniul deșeurilor periculoase și substanțelor chimice reprezintă un avantaj;

-    Experiență dovedită în elaborarea actelor normative (juridice) / ghidurilor sau altor documente relevante sarcinii în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare a acestora;

-    Cunoașterea politicilor din sectorul mediului, în special în domeniul substanțelor chimice reprezintă un avantaj;

-    Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale va fi considerată un avantaj;

-    Cunoașterea  documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE;

-    Cunoștințe excelente analitice și experiență profesională în elaborarea actelor normative (probată);

-    Experiență anterioară de interacțiune în cadrul unor proiecte sub egida organizațiilor internaționale sau proiectelor internaționale;        

-    Experiență profesională în domeniul juridic;

-    Abilități excelente de comunicare;

-    Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

-   până la ora: [09.00]

-   până la data de: [07.06.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:   dorin.andros@uipm.md, veronica.ursu@uipm.md și cristina.lesnic@uipm.md; 

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: