A A A

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri

Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Proiectul „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova” este finanțată de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și implementată în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

 

Numărul contractului:                                      81268195

Numărul de procesare a proiectului:           14.2267.4-021.00

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Suport la elaborarea analizei impactului de reglementare:

-    suport în analiza curentă a situației;

-    efectuarea analizei cost-beneficiu pentru fiecare scenariu, inclusiv a impactului pentru părțile interesate, conform prevederilor Metodologiei aprobate prin HG nr.23/2019;

-    participarea la consultarea părților interesate principale în vederea alinierii acestora la măsurile de implementare propuse;

-    suport în elaborarea programului de grant;

-    suport în evaluarea ofertelor depuse în programul de grant;

-    suport în monitorizarea implementării programului de grant și evaluarea documentelor prezentate pentru accesarea grantului.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

-    Diplomă universitarăcel puțin în unul din următoarele domenii: drept, economie, management financiar sau alte domenii relevante

-    Cel puțin 7 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public

-    Experiență dovedită în dezvoltarea documentelor AIR în conformitate cu metodologia națională și procesul de consultare / revizuire cu Comisia de stat respectivă

-    Experiență dovedită în dezvoltarea actelor juridice în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare

-    Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale

-    Un avantaj va constitui:

  •   Deținerea unor certificări internaționale în domeniul finanțe;
  •   Experiență demonstrată în analize de business;
  •   Experiență dovedită în domeniul implementării granturilor.

-    Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient

-    Abilități excelente de comunicare

-    Cunoștință de limbă românăși engleză.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-   până la ora: [14:00]

-   până la data de: [18.06.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: dorin.andros@uipm.md

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos:

Documente atașate: