Cadrul legal


 

LEGE Nr. 438 din  28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

 

 


 

LEGE Nr. 307 din  22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

 

 


 

 LEGE Nr. 239 din  13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020

 

 


 

 LEGE Nr. 131 din  03.07.2015 privind achiziţiile publice

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova

 

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 695 din  30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

 

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 1305 din  21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale

 

 

 


 

 HOTĂRÎRE Nr. 485 din  29.06.2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020

 

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 84 din  24.01.2018 cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017 

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 203 din  29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 355 din  30.03.2016 cu privire la extinderea termenului de implementare a Documentului unic de program pentru anii 2013-2015 

 

 


 

HOTĂRÎRE Nr. 933 din  18.12.2012 cu privire la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015

 

 


 

 HOTĂRÎRE Nr. 772 din  26.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012

 

 

 


 

  Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional

 


 Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017

 Microsoft Office document icon 2016-2020.doc