Legislație EIM - ESM

 

 


 

1. Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991);
 
2. Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Kiev, 2003);
 
3. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 393);
 
4. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 155);
 
5. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 1 din 04.01.2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 86-92, art. 482);
 
6. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 219 din 01.10.2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, art. 384-395, art. 1493).