A A A

Evaluarea strategică de mediu pentru planuri și programe

 


 

Evaluare prealabilă

 


 

Evaluare strategică de mediu la nivel național 

 


  

Evaluare strategică de mediu în context transfrontalier

 


 

Evaluarea strategică de mediu este o procedură efectuată pentru evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ce implică elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu, desfăşurarea consultărilor cu autorităţile publice şi cu publicul interesat de efectele implementării unui plan sau program, precum şi efectuarea, după caz, a unor consultări transfrontaliere, luarea în considerare a concluziilor raportului privind evaluarea strategică de mediu şi a rezultatelor consultărilor în procesul decizional.

 

Obiectul evaluării strategice de mediu sunt proiectele planurilor şi programelor elaborate la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica Moldova sau în alte state.

 

Iniţiator al evaluării strategice de mediu poate fi autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, care iniţiază un plan sau un program şi este responsabilă de elaborarea acestuia.

 

Evaluarea strategică de mediu se efectuează în procesul elaborării planului sau programului şi se finalizează înainte de aprobarea acestuia de către autoritatea competentă de nivel naţional sau local.

 

Pentru planurile şi programele de nivel naţional, inclusiv cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau de Parlament, autoritatea competentă care oferă consultări iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul planului sau al programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar autoritatea competentă pentru planurile şi programele de nivel local, aprobate de administraţia publică locală, este Agenția de Mediu.

 

Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru planurile şi programele elaborate în agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicaţiile electronice, turism, folosinţa funciară, planificarea urbană şi rurală (documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele de amenajare a teritoriului naţional, regional, raional şi planurile urbanistice generale) şi care stabilesc cadrul pentru acordarea autorizaţiei de realizare a proiectelor şi activităţilor prevăzute în anexele la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

 

Procedura evaluării strategice de mediu este reglementată de prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și a Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 219/2018.